Horror on the Orient Express (gda.pl)

Londyn - Paryż

- Profesor nie stawia się na umówione spotkanie
- Zgliszcza domu profesora, przesłuchanie na komisariacie
- List od profesora
- Podróż do wskazanego adresu taksówką, zgubienie ‘ogona’
- Profesor i Baddows zdradzają tajemnice (handout)
- Samozapłon!
- Decyzja opuszczenia Londynu i odeslania Beddowsa do Szkocji
- Tajemnicze artykuły w prasie (zabójstwo trzech Turków)
- podróz do Dover pociagiem
- przeprawa do Calais kutrem rybackim
- podróż do Paryża pociągiem
- Wynajęcie pokoju w pensjonacie na Montmartrze
- Poszukiwania śladów po Fenaliku (biblioteka narodowa, antykwariaty, wynajecie dr Marceau) – kolejne odkrycia (posiadłośc Fenalika, potomkowie kapitana dowodzącego akcją pocyfikacji Fenalika, slady zainteresowanie Jezuitów (w XXVIIIw.!?) Fenalikiem)
- Zdobycie informcji o nabywcy korpusu statui – przedsiebiorca z Mediolanu
- odnalezienie dawnej posiadłości Fenalika
- sympatyczna goscina u państwa Lorienów (list od Edgara Wellingtona, choroby dręczące Lorienów)
- wizja lokalnaw posiadłości, ślady dawnych zabudowań i ogrodu, dziwne róże)

View
Prolog

- Przybycie do Londynu i zakwaterowanie sie w hotelu
- Pierwsze spotkanie z Beddowsem
- Tea z profesorem Smithem
- Wyprawa do teatru na ‘Hamleta’ i pubu
- Rozmowa z stazysta ambasady Bułgarii
- Wycieczka do ZOO
- bankiet w Towarzystwie Zwalczania Zabobonów (prezentacje prof. Smitha nt. widziadeł/bram; tajamniczy ‘cudzoziemiec’ obserwuje; rozmowa z dziewczyna o imieniu ‘Simon’)

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.