Horror on the Orient Express (gda.pl)

Londyn - Paryż

- Profesor nie stawia się na umówione spotkanie
- Zgliszcza domu profesora, przesłuchanie na komisariacie
- List od profesora
- Podróż do wskazanego adresu taksówką, zgubienie ‘ogona’
- Profesor i Baddows zdradzają tajemnice (handout)
- Samozapłon!
- Decyzja opuszczenia Londynu i odeslania Beddowsa do Szkocji
- Tajemnicze artykuły w prasie (zabójstwo trzech Turków)
- podróz do Dover pociagiem
- przeprawa do Calais kutrem rybackim
- podróż do Paryża pociągiem
- Wynajęcie pokoju w pensjonacie na Montmartrze
- Poszukiwania śladów po Fenaliku (biblioteka narodowa, antykwariaty, wynajecie dr Marceau) – kolejne odkrycia (posiadłośc Fenalika, potomkowie kapitana dowodzącego akcją pocyfikacji Fenalika, slady zainteresowanie Jezuitów (w XXVIIIw.!?) Fenalikiem)
- Zdobycie informcji o nabywcy korpusu statui – przedsiebiorca z Mediolanu
- odnalezienie dawnej posiadłości Fenalika
- sympatyczna goscina u państwa Lorienów (list od Edgara Wellingtona, choroby dręczące Lorienów)
- wizja lokalnaw posiadłości, ślady dawnych zabudowań i ogrodu, dziwne róże)

Comments

Lgaard

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.