Horror on the Orient Express (gda.pl)

Prolog

- Przybycie do Londynu i zakwaterowanie sie w hotelu
- Pierwsze spotkanie z Beddowsem
- Tea z profesorem Smithem
- Wyprawa do teatru na ‘Hamleta’ i pubu
- Rozmowa z stazysta ambasady Bułgarii
- Wycieczka do ZOO
- bankiet w Towarzystwie Zwalczania Zabobonów (prezentacje prof. Smitha nt. widziadeł/bram; tajamniczy ‘cudzoziemiec’ obserwuje; rozmowa z dziewczyna o imieniu ‘Simon’)

Comments

Lgaard

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.